-

Nájdete nás aj na Facebooku

+421 908 246 900

ekodomsk.sk@gmail.com

Údaje o firme:

k-design, s.r.o., Slovnaftská 12354/106, 821 07 Bratislava                                                                      

IČO: 52 138 631
IČ DPH: SK2120915852
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I.

Bankové spojenie:

VÚB Banka, účet v tvare IBAN: 
SK61 0200 0000 0042 9840 1656