-

k-art, s.r.o.

Malohontská 1075/18

Rimavská Sobota

97901

Nájdete nás aj na Facebooku

+421 911 268 311

info@k-art.sk

Údaje o firme:

IČO: 50 316 532
IČ DPH: SK2120281163
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Bankové spojenie:

VÚB Banka, účet v tvare IBAN: 
SK02 0200 0000 0036 7364 0559

Slovenská sporiteľňa, účet v tvare IBAN:
SK38 0900 0000 0051 4860 7514